Dissekering, likninger og fyr og flamme

Hver høst får realfagsinteresserte 10.klassinger i Lørenskog muligheten til to dager med undervisning på videregående skole. Prosjektet heter Reali10 og målet er å øke interessen for realfag og vise at dette er både interessant og morsomt.

Ungdommene, som kommer fra flere ungdomsskoler i Lørenskog kommune, får prøve hvordan noen timer med teoretisk undervisning og praktiske øvelser i realfag oppleves på videregående skole. Lærerne legger opp til at fagene skal være både interessante og morsomme, samtidig som de skal utfordre nysgjerrigheten.

Ungdommene fikk prøve seg i fag som matematikk, biologi, fysikk og kjemi, samt teknologi og forskningslære. Mange av 10.klassingene viste at de allerede har gode kunnskaper i fagene ved å svare på vanskelige spørsmål fra lærerne.

Spagetti og marshmallows

I Teknologi og forskningslære ble elevene utfordret til å bygge det høyeste tårnet av 35 spagetti og 16 marshmallows. Vinneren målte hele 128 cm. Mens annengradslikninger og polynomdivisjon hører til matematikken, fikk elevene prøve seg i flere praktiske øvelser i biologi, fysikk og kjemi.

Grisehjerter og seriekobling

I biologitimen var det lagt til rette for disseksjon av grisehjerte og en gjennomgang av sirkulasjon og respirasjon hos dyr og mennesker. Serie- og parallellkobling av strøm hører til fysikken og i kjemitimen fikk elevene lage og tenne på etyl, noe som ga både smell, fyr og flamme.

Ved Lørenskog videregående skole håper realfagslærerne at det også er tent noen gnister som oppmuntrer ungdom til å satse på realfag i fremtiden.

 

Tekst: Anne Lise Aam