Valgdebatt og valgtorg

Fraværsgrense, psykisk helse, arbeidsplasser og miljø, dette er saker ungdomspolitikerne ønsker å snakke om i skoledebatter.

Det nærmer seg Stortingsvalg og ungdomspolitikere fant veien til Lørenskog videregående skole for frisk valgdebatt. Frontene er klare, med de blåblå mot de rødgrønne. Likevel kommer uenigheten innad i hver blokk også tydelig fram i noen saker. Ordstyrer Halfdan Karlsen og assistene Heidi Seland og Tor Ivar Utvik sørget for at taletiden ble strengt passet på og ingen fikk lov til å avbryte sine motstandere.  

Elevene ble delt inn i to grupper, slik at alle fikk følge en debatt og snakke med politikerne på valgtorget.

Helsesøster

Ungdom opplever et stort press på skolen, i sosiale medier og i hverdagen. Psykisk helse, prestasjonskrav og mobbing er derfor noe alle ungdomspartiene har på dagsorden. De har ulike løsninger på utfordringene, men det er en gruppe alle peker på som sentral, nemlig helsesøstrene. Alle partiene mener at denne yrkesgruppen er avgjørende når det gjelder ungdom og psykisk helse, og alle ønsker på sin måte å styrke denne tjenesten.

Fravær til besvær

Forskjellene mellom partiene er tydeligere når de diskuterer fraværsgrensen i videregående skole. Noen vil beholde den slik den er, noen vil evaluere og endre reglene og andre partier vil fjerne den helt. At dette er en viktig sak for elevene kom til syne gjennom flere spørsmål fra salen.

Skole og utdanning engasjerer ungdomspolitikerne. Alle sier at læreren spiller en sentral og viktig rolle, derfor skal det satses på dem. Det er løsningene som skiller de forskjellige frontene. Noen partier ønsker mer videreutdanning og kompetanse blant lærerne, mens andre partier tenker at løsningen ligger flere lærere, og atter andre tenker begge deler. Det lover i alle fall godt for en levende skolesektor i fremtiden at temaer som eksamen, vurdering, fraværsregler, helsesøstre og lærlingeplasser er så viktige for ungdomspolitikerne.

Klima og miljø

Når partiene diskuterer miljø og klima kommer forskjellene og prioriteringene innad i de to blokkene tydelig fram. På den rødgrønne siden står Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom mot AUF, som er Arbeiderpartiets ungdomsparti. På den blåblå siden går skillet mellom Unge Venstre og Kristelig Folkepartis Ungdom på den ene siden og Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom på den andre. Og, Grønn Ungdom er egentlig ikke fornøyd med noen av de andre når det gjelder å ta klima alvorlig.

Skatt og fattigdom

Skatt og arbeidsplasser, fordeling og felleskap, flyktninger og integrering var andre temaer som ble debattert, og viste tydelige forskjeller mellom de rødgrønne og de blåblå. Alle prøvde å få inn sine poenger, gjerne på en slagferdig måte, og alle mener at motstanderne farer med løgn om arbeidsledighet og skatt, rikfolk og fattigfolk og sånn.

 

Partiene som stilte til debatt var:

Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Høyre, Unge Venstre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Grønn Ungdom, AUF, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom.

 

Tekst: Anne Lise Aam

Foto: Stine Benedichte Lyngra