Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Akershus fylkeskommune har utarbeidet nye retningslinjer for yrkesfaglig fordypning.

Faget yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. Fylkeskommunen har utarbeidet egne retningslinjer som gir føringer for hvordan faget skal praktiseres i akershusskolen.