Prosjekt "Ung på Romerike – elev på Lørenskog vgs"

De siste skoledagene før sommerferien jobbet og konkurrerte elever i VG1 og VG2 om premier i prosjektet "Ung på Romerike – elev på Lørenskog vgs".

Tanken med prosjektet er å fylle de siste dagene av skoleåret med et innhold knyttet med til generell del av læreplanen og mindre direkte til de fagspesifikke læreplanene. 

Les mer om prosjektet på Avis i skolen sine nettsider.