Avskjedsord fra rektor

Fra august går rektor Atle Solberg Berland videre til et nytt åremål ved Nannestad videregående skole. Her er hans sommer- og avskjedshilsen til elever og ansatte ved skolen vår.

Atle Solberg Berland.
Atle Solberg Berland.
Foto: Ariel foto.

 

Etter 17 år ved Lørenskog videregående skole – de siste 10 årene som rektor – takker jeg for meg 1. august. Lørenskog videregående skole har vært en fantastisk arbeidsplass med dyktige og hyggelige kolleger og Akershus fylkeskommune har gitt meg frihet til å løse oppgavene til beste for elever, ansatte og lokalmiljøet.

Gjennom de 17 årene jeg har jobbet ved skolen har jeg vært med på mange utviklingsprosjekter - både pedagogiske og administrative. Det å få jobbe med ulike prosjekter sammen med gode kolleger har bidratt til en meningsfylt jobb.

Skolen har de siste årene fått flere ansiktsløft og nytt av året er et etterlengtet tilbygg bestående av kantine, auditorium, formidlingsrom og flere klasserom og grupperom. Med en økt befolkning på Romerike vil også behovet for flere elevplasser være til stede og vi kan forvente en større utbygging av skolen innen 2023 dersom Akershus fylkeskommune ikke velger å bygge en helt ny skole i regionen.

Jeg takker mine gode kolleger som har vært viktige bidragsytere – mange av dem ildsjeler – i arbeidet med å utvikle Lørenskog videregående skole til å bli en moderne utdanningsinstitusjon som vi kan være stolte over.

Jeg ønsker dere alle lykke til med skolestarten i august. Jeg er sikker på at ledelsen, kontoret og støtteapparatet vil gjøre sitt til at oppstarten vil bli den beste noensinne.

Nå venter nye oppgaver og utfordringer ved Nannestad videregående skole. Jeg gleder meg stort til første skoledag.

 

Atle Solberg Berland

Rektor