Skoleruta 2016/2017

2016

August

11 skoledager
Første skoledag uke 33: 17. august

September

22 skoledager

Oktober

16 skoledager
Høstferie uke 40: 3. - 7. oktober

November

21 skoledager
Felles nettverksdag for lærere fredag 25. november (Fridag for elever) 

Desember

15 skoledager
Juleferie: 22. - 2. januar

2017

Januar

21 skoledager
Planleggingsdag for lærere: 2. januar
Første dag for elever: 3. januar

Februar

15 skoledager
Solidaritetsaksjon for elever: 7. februar (Planleggingsdag for lærere)
Vinterferie uke 8: 20. - 24. februar

Mars

23 skoledager

April

13 skoledager
Påskeferie: 10. - 17. april
Felles nettverksdag for lærere tirsdag 18. april (Fridag for elever)

Mai

19 skoledager
Fridag: 1. mai
Grunnlovsdag: 17. mai
Kristi himmelfartsdag: 25. mai
Inneklemt dag: 26. mai

Juni

15 skoledager
2. pinsedag: 5. juni
Sommerferie fra 23. juni

Sum: 191 skoledager

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2015-2018

Aktivitet / Skoleår

2016 - 2017

2017 - 2018

2018-2019

2019-2020

Skolestart 17. august 17. august 20. august 20. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 22. des - 2. jan 24. des- 01. jan 23. des- 01. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 10. - 17. april 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april
Siste skoledag 22. juni 22. juni 21. juni 23. juni
Fridager 1. mai
17. mai
25. mai
5. juni
1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni