Skoleruta 2017/2018

2017

August

11 skoledager
Første skoledag uke 33: 17. august

September

21 skoledager

Oktober

17 skoledager
Høstferie uke 40: 2. - 6. oktober

November

21 skoledager
Felles nettverksdag for lærere fredag 24. november (Fridag for elever) 

Desember

15 skoledager
Juleferie: 22. desember - 2. januar

2018

Januar

21 skoledager
Planleggingsdag for lærere: 2. januar
Første dag for elever: 3. januar

Februar

15 skoledager
Solidaritetsaksjon for elever: 6. februar (Planleggingsdag for lærere)
Vinterferie uke 8: 19. - 23. februar

Mars

17 skoledager
Påskeferie: 26. mars- 2. april

April

19 skoledager
Fri: 30. april (inneklemt dag)

Mai

18 skoledager
Fridag: 1. mai
Kristi himmelfartsdag: 10. mai
Grunnlovsdag: 17. mai
Fri: 18. mai (inneklemt dag)
2. pinsedag: 21. mai

Juni

16 skoledager
Sommerferie fra 23. juni

Sum: 191 skoledager

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2017-2021

Aktivitet / Skoleår

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 17. august 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 22. juni 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai