Skoleruta 2016/2017

2016

August

11 skoledager
Første skoledag uke 33: 17. august

September

22 skoledager

Oktober

16 skoledager
Høstferie uke 40: 3. - 7. oktober

November

21 skoledager
Felles nettverksdag for lærere fredag 25. november (Fridag for elever) 

Desember

15 skoledager
Juleferie: 22. - 2. januar

2017

Januar

21 skoledager
Planleggingsdag for lærere: 2. januar
Første dag for elever: 3. januar

Februar

15 skoledager
Solidaritetsaksjon for elever: 7. februar (Planleggingsdag for lærere)
Vinterferie uke 8: 20. - 24. februar

Mars

23 skoledager

April

13 skoledager
Påskeferie: 10. - 17. april
Felles nettverksdag for lærere tirsdag 18. april (Fridag for elever)

Mai

19 skoledager
Fridag: 1. mai
Grunnlovsdag: 17. mai
Kristi himmelfartsdag: 25. mai
Inneklemt dag: 26. mai

Juni

15 skoledager
2. pinsedag: 5. juni
Sommerferie fra 23. juni

Sum: 191 skoledager

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2015-2018

Aktivitet / Skoleår

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

Skolestart 18. august 17. august 17. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 23. des - 1. jan 22. des - 2. jan 22. des - 2. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 21. - 28. mars 10. - 17. april 26. mars - 2. april
Siste skoledag 22. juni 22. juni 22. juni
Fridager 5.-6. mai
16. mai
17. mai
1. mai
17. mai
25. mai
5. juni
1. mai
10. mai
17. mai
21. mai