VIP-makkerskap kick-off

5. time for kontaktlærere i Vg1 og PB i auditorium 2