Start utlevering av lærebøker

Lærebøker deles ut klassevis etter en egen plan.