Frist for endring av søknad til vgo.

Frist for endring av søknad til videregående opplæring.