Forberedelsesdag

engelsk (Vg1 ST/Vg2 YF), entrepenørskap 2, psykologi 2, økonomistyring og økonomi og ledelse