Eksamen

2P, 2P-Y, Fysikk 2, R1, S1, samfunnsøkonomi 2 og treningslære 2