Eksamen i Spansk nivå 2, Tysk nivå 2, Fransk nivå 2, Spansk nivå 1+2, Tysk nivå 1+2, Fransk nivå 1+2, Matematikk R2 og S2