1STE PÅ FN-ROLLESPILL PÅ HØNEFOSS 27.11.14

FN-rollespillet er et rollespill der elever fra forskjellige videregående skoler simulerer FNs sikkerhetsråd. Her ble 1STE-elevene delt inn i grupper som skulle representere forskjellige land som alle sitter i sikkerhetsrådet, og sammen skulle de prøve å komme frem til en løsning på en verdenskonflikt.

Dette årets konflikt var Syria, og de 15 landene i sikkerhetsrådet skulle prøve å samarbeide om en resolusjon om situasjonen i Syria. Lørenskog videregående skole representerte følgende land: Russland, Litauen, Rwanda, Frankrike og Chile.

Landene la frem meningene sine i innlegg og gjennom debatt, slik at man fikk vite hvor de forskjellige landene stod. Etter mye diskusjon om hva som var riktig og hva som var galt, skulle landene prøve å legge frem et forslag på en resolusjon, en avtale som skulle tre i kraft.

Etter åpningstalene fikk landene mulighet til å kommentere andre lands synspunkter, og hensikten var at man skulle prøve å få andre til å holde med dem. Spesielt landene med vetorett hadde mye å si.  I rollespillet på Hønefoss så man umiddelbart at sikkerhetsrådet var delt. På den ene siden sto Russland sammen med Kina, og de ville helst unngå å gripe inn i Syriakonflikten. Hvis de skulle gripe inn, skulle det ikke være med militær makt. På den andre siden – med USA og Storbritannia i spissen -  mente de derimot at det var viktig med militære aksjoner eller større sanksjoner mot Syria.

Til tross for delte meninger førte diskusjonen fremover, og det så lyst ut for en resolusjon mot slutten av dagen. Underveis ble det diskutert viktige spørsmål, slik som hvordan man skal klare å stoppe IS, eller hvorvidt militær makt ville hjulpet landet ut av krisen de er i.

På slutten av dagen ble det lagt frem tre forskjellige forslag til resolusjoner.  En fra Luxemburg, en fra USA og en fra Australia. Det ble foretatt en avstemning der landene kunne stemme for, imot eller være avholdende. Etter første avstemning ble det klart at resolusjon 1 ikke ble vedtatt. En god stund virket det som om resolusjon 2 skulle vedtas, men Russland sa imidlertid nei.  Siden de har vetorett, kunne ikke sikkerhetsrådet gå videre med saken. Det ble heller ikke enighet om vedtak på resolusjon 3, så sikkerhetsrådet kunne ikke gå videre.

 Flere av elevene som var med på rollespillet ble intervjuet.  Alle var enige om at det var interessant og spennende, og de fleste mente at det gikk veldig bra. Derimot var det ikke så mange som trodde på en resolusjon.  Spesielt ikke landene som var imot bruken av militære midler.

Elevene syntes det var en annerledes og spennende skoledag, der de fikk prøve ut en annerledes lærermetode (istedenfor å sitte på skolen og lese det i en bok). Dessuten var alle enige om at de lærte mye, spesielt om hvordan sikkerhetsrådet fungerer og om Syria-konflikten i seg selv da de måtte sette seg grundig inn i dette. Alt i alt var det en morsom skoledag litt utenom det vanlige, selv om de ikke kom frem til noen resolusjon.

Kristine Bjørseth 1STE